Sunday, July 21
Shadow

Addu ar haddace karatu

Ga wasu addu’o’i da ake yawan amfani da su domin neman taimako wajen haddace karatu:

Addu’o’in Haddace Karatu

 1. Addu’ar Ilimi
 • “Rabbi zidnee ‘ilmaa.”
 • Ma’ana: “Ya Ubangijina, ƙara mini ilimi.”
 1. Addu’ar Buɗe Zuci da Fahimta
 • “Rabbi ishrah lee sadree, wa yassir lee amree, wahlu ‘l-‘uqdata min lisanee, yafqahu qawlee.”
 • Ma’ana: “Ya Ubangijina, buɗe mini ƙirji na, kuma sauƙaƙa mini al’amurana, kuma ka warware ƙarfen harshena, don su fahimci maganata.”
 1. Addu’a Wajen Neman Taimako daga Allah
 • “Allahumma inni as’aluka ilman naafi’an, wa rizqan tayyiban, wa ‘amalan mutaqabbalan.”
 • Ma’ana: “Ya Allah, ina roƙonka ilimi mai amfani, da arziki mai kyau, da kuma ayyuka masu karɓuwa.”
 1. Addu’a Domin Neman Sauƙi a Karatu
 • “Allahumma la sahla illa ma ja’altahu sahlan, wa anta taj’alul hazna iza shi’ta sahlan.”
 • Ma’ana: “Ya Allah, babu sauƙi sai abin da ka sanya ya zama mai sauƙi, kuma kai ne kake sanya matsaloli su zama masu sauƙi idan ka so.”
Karanta Wannan  Wuridin kudi nan take

Za ka iya karanta waɗannan addu’o’in a duk lokacin da kake shirin karatu ko kuma lokacin da kake jin wahala wajen haddace karatu. Allah ya taimaka wajen karatunka da haddacewa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *