Saturday, July 13
Shadow

Addu ar maganin mantuwa

Ga wasu addu’o’in da ake yawan amfani da su don neman taimako wajen magance mantuwa:

Addu’o’in Maganin Mantuwa

 1. Addu’ar Ilimi
 • “Rabbi zidnee ‘ilmaa.”
 • Ma’ana: “Ya Ubangijina, ƙara mini ilimi.”
 1. Addu’ar Buɗe Zuci da Fahimta
 • “Rabbi ishrah lee sadree, wa yassir lee amree, wahlu ‘l-‘uqdata min lisanee, yafqahu qawlee.”
 • Ma’ana: “Ya Ubangijina, buɗe mini ƙirji na, kuma sauƙaƙa mini al’amurana, kuma ka warware ƙarfen harshena, don su fahimci maganata.”
 1. Addu’ar Neman Sauƙin Koyo da Tsarewa
 • “Allahumma inni as’aluka ilman naafi’an, wa ‘amalan mutaqabbalan, wa rizqan tayyiban.”
 • Ma’ana: “Ya Allah, ina roƙonka ilimi mai amfani, da ayyuka masu karɓuwa, da kuma arziki mai kyau.”
 1. Addu’ar Neman Sauƙin Zama da Koyo
 • “Allahumma la sahla illa ma ja’altahu sahlan, wa anta taj’alul hazna iza shi’ta sahlan.”
 • Ma’ana: “Ya Allah, babu sauƙi sai abin da ka sanya ya zama mai sauƙi, kuma kai ne kake sanya matsaloli su zama masu sauƙi idan ka so.”
 1. Addu’ar Daga Hadith
 • “Subhanaka la ‘ilma lana illa ma ‘allamtana innaka anta al-‘aleem al-hakeem.”
 • Ma’ana: “Tsarki ya tabbata gare ka, ba mu da ilimi sai dai abin da ka sanar da mu. Lalle kai ne masani mai hikima.”
Karanta Wannan  Addu'ar Annabi Sulaiman

Ana so a karanta waɗannan addu’o’in a kai a kai, musamman kafin karatu, da safe bayan sallar asuba, da kuma lokacin da ake jin wahala wajen tuna abubuwan da aka haddace. Allah ya ƙara mana tsarewa da ilimi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *