Saturday, July 20
Shadow

Addu ‘ar samun basira

Ga wasu addu’o’in neman basira:

Addu’o’in Neman Basira

 1. Addu’a Don Basira da Hikima
 • “Rabbi hab li hukman wa-alhiqni bil-salihin.”
 • Ma’ana: “Ya Ubangijina, ka ba ni hukunci (hikima) kuma ka haɗa ni da salihai.”
 1. Addu’a Don Fahimta da Ilimi
 • “Rabbi zidnee ‘ilmaa wa fahmaa.”
 • Ma’ana: “Ya Ubangijina, ƙara mini ilimi da fahimta.”
 1. Addu’a Don Sauƙin Koyo
 • “Allahumma inni as’aluka ilman naafi’an, wa ‘amalan mutaqabbalan, wa rizqan tayyiban.”
 • Ma’ana: “Ya Allah, ina roƙonka ilimi mai amfani, da ayyuka masu karɓuwa, da kuma arziki mai kyau.”
 1. Addu’a Don Buɗe Zuci da Sauƙaƙa Al’amura
 • “Rabbi ishrah lee sadree, wa yassir lee amree, wahlu ‘l-‘uqdata min lisanee, yafqahu qawlee.”
 • Ma’ana: “Ya Ubangijina, buɗe mini ƙirji na, kuma sauƙaƙa mini al’amurana, kuma ka warware ƙarfen harshena, don su fahimci maganata.”
Karanta Wannan  Maganin aljani mai taurin kai

Waɗannan addu’o’in suna taimakawa wajen neman basira da fahimta a cikin abubuwan da ake koyo da aikatawa. Allah ya ƙara mana basira da hikima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *