Thursday, July 18
Shadow

Addu’ar Annabi Sulaiman

Addu’ar Annabi Sulaiman (AS) tana daga cikin addu’o’in da aka fi sani da taimakawa wajen neman arziki da albarka.

Ga wata addu’a da Annabi Sulaiman ya yi, kamar yadda aka ruwaito a cikin Al-Qur’ani:

Rabbi ighfir li wahab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba’di innaka anta al-wahhab.

Ma’ana: “Ya Ubangiji! Ka gafarta mini, ka ba ni mulki wanda ba wanda zai iya da kamarsa bayan ni. Lallai Kai ne Mai bayarwa.”

An samo wannan addu’a a cikin Suratul Sad, aya ta 35. Annabi Sulaiman ya yi wannan addu’a don neman mulki da albarka daga Allah.

Karatun wannan addu’a tare da yin kyawawan ayyuka da kuma neman gafarar Allah na iya taimakawa wajen samun albarka da arziki.

Karanta Wannan  Addu'a ga mai ciki: Addu'ar saukin haihuwa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *