Saturday, July 20
Shadow

Addu’ar samun ciniki a kasuwanci

Ga addu’o’i da za a iya karantawa don neman albarka da ciniki mai kyau a kasuwanci:

  1. Addu’a ta farko:
   Allahumma inni as’aluka rizqan tayyiban wa 'ilman nafi’an wa ‘amalan mutaqabbalan.

Ma’ana: “Ya Allah! Ina roƙonKa arziƙi mai kyau, ilimi mai amfani, da aiki da za a karɓa.”

  1. Addu’a ta biyu:
   Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir.

Ma’ana: “Ya Ubangiji, lallai ni mai bukata ne ga duk wani alheri da Ka saukar.”

  1. Addu’a ta uku:
   Allahumma inni as’aluka min fadlika wa rahmatika, fa innahu la yamlikuha illa anta.

Ma’ana: “Ya Allah! Ina roƙonKa daga falalarKa da rahamarKa, domin babu wanda zai iya bayar da su sai Kai kaɗai.”

  1. Addu’a ta hudu:
   Allahumma aghnini bihalalika ‘an haramika wa bifadlika ‘amman siwaka.

Ma’ana: “Ya Allah! Ka wadatar da ni da halal dinka daga haraminka, ka kuma wadatar da ni da falalarka daga waninka.”

Karanta Wannan  Maganin aljani mai taurin kai

Wadannan addu’o’i suna taimakawa wajen samun albarka da nasara a kasuwanci. Yana da kyau a karanta su da niyyar neman taimakon Allah da kuma tabbatar da an gudanar da kasuwanci cikin gaskiya da amana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *