Saturday, July 20
Shadow

Yadda ake istigfari

Istigfari yana nufin neman gafarar Allah saboda kuskuren da aka aikata.

Yana da muhimmanci a cikin addinin Musulunci, kuma ana son Musulmi su yawaita neman gafarar Allah.

Ga yadda ake istigfari:

Yadda Ake Istigfari

 1. Niyya:
 • Da farko, ka yi niyyar neman gafarar Allah daga zuciyarka cikin ikhlasi da gaskiya.
 1. Kalmar Istigfari:
 • Kalmar istigfari mafi sauƙi da kowa zai iya amfani da ita ita ce “Astaghfirullah,” wato “Ina neman gafarar Allah.”
 1. Tsawaita Kalmar Istigfari:
 • Ana iya tsawaita kalmar istigfari kamar haka:
  • “Astaghfirullah wa atubu ilayh,” ma’ana “Ina neman gafarar Allah kuma ina tuba zuwa gare Shi.”
 1. Neman Gafara ta Fuskar Hadith:
 • Manzon Allah (SAW) ya koya mana wasu addu’o’in neman gafara kamar:
  • “Allahumma innaka ‘afuwwun tuhibbul ‘afwa fa’fu ‘anni,” ma’ana “Ya Allah, Kai ne Mai gafara, kana son gafara, ka gafarta mini.”
 1. Addu’ar Sayyidul Istighfar:
 • Annabi Muhammad (SAW) ya koya mana addu’ar da ake kira Sayyidul Istighfar:
  • “Allahumma anta rabbee la ilaha illa anta, khalaqtanee wa ana abduka, wa ana ‘ala ‘ahdika wa wa’dika ma ‘istata’tu, a’udhu bika min sharri ma sana’tu, abu’u laka bini’matika ‘alayya, wa abu’u bithanbee, faghfirlee fa’innahu la yaghfiru ath-thunooba illa anta.”
  • Ma’ana: “Ya Allah, Kai ne Ubangijina, babu abin bautawa sai Kai. Ka halicce ni, ni bawan Ka ne, kuma ina kan alkawarin Ka da abin da nake iyawa. Ina neman tsari daga muguntar abin da na aikata. Ina amsa ni’imomin Ka a kaina, kuma ina amsa zunubina. Ka gafarta mini, domin babu mai gafarta zunubai sai Kai.”

Lokutan Neman Gafara

 1. Bayan Sallah:
 • Yana da kyau a nemi gafara bayan kowace sallah. Wannan yana taimakawa wajen tsarkake zuciya da kuma gyara dangantaka da Allah.
 1. Kafin Barci:
 • Kafin barci, ana so mutum ya yi istigfari domin neman gafarar Allah a kan kuskuren da ya yi a rana.
 1. Bayan Aikata Kuskure:
 • Lokacin da mutum ya aikata kuskure, ya kamata ya nemi gafarar Allah cikin sauri.
 1. Da Safen Farko:
 • Neman gafara da safe yana da muhimmanci domin neman albarka da kariya daga Allah a cikin yini.
Karanta Wannan  Addu ar samun arziki mai albarka

Muhimman Abubuwa wajen Istigfari

 • Ikhlasi da Gaskiya: Ya zama ana neman gafarar Allah cikin ikhlasi da gaskiya, ba tare da riya ba.
 • Yawaita Istigfari: Ana son yawaita istigfari a kowace rana. Manzon Allah (SAW) yana yawaita neman gafarar Allah sau dari a kowace rana.
 • Ayyukan Alheri: Bayan neman gafara, yana da kyau a yi ayyukan alheri kamar yin sadaka, taimakon mutane, da sauran ayyukan ibada don samun kusanci da Allah.

Kammalawa

Istigfari yana taimakawa wajen tsarkake zuciya, samun gafarar Allah, da kuma gyara dangantaka da Allah. Ana son Musulmi su yawaita neman gafarar Allah don samun fa’idodi da albarka daga wurin Allah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *